روز تسخیر فضای مجازی

امروز مجلس روز پرحاشیه تصویب اصل هشتاد و پنجی طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد.

در عین حال در حالی که فوتی های کرونایی در کشور رکورد زد، اما مراسم عزاداری به صورت انبوه در برخی نقاط برگزار شد.

سفر فواد حسین وزیر امور خارجه عراق به ایران هم از دیگر اخبار امروز از نگاه دوربین بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد