اقتصاد رئیسی دست کیست؟

پس از فراز و فرودهای مختلف و اخبار و حواشی گوناگون، در نهایت لیست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس ارسال شد. گرچه این لیست به صورت رسمی، شنبه منتشر خواهد شد.

امروز صبح چهارشنبه نیز رئیس دولت سیزدهم در نامه‌ای، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مشخص کرد.

برای وزارت اقتصاد: احسان خاندوزی

برای سازمان برنامه: مسعود میرکاظمی

اما این دو نفر که هستند و از چه سبقه فکری و اجرایی برخوردارند؟

آیا معرفی این دو نفر به تعبیری، شگفتی سازی رییسی محسوب می‌شود؟!

شنیده حاکی است جلسات بررسی و رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم بعد از عاشورا و تاسوعا برگزار خواهد شد.

میانگین سنی کابینه پیشنهادی رئیسی ۵۲.۱ سال است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد