انفجار در کمین دولت رئیسی ؟

دولت جدید، با هر کابینه ای که می‌چیند باید آگاه به یک انفجار نزدیک باشد، انفجاری از جنس قیمت ها.

آمارهایی که جدیدا مرکز آمار منتشر کرده، اخبار خوبی از وضعیت قیمت ها در آینده مخابره نمی کند. این امارها مربوط به تورم تولیدکننده است.

این شاخص دقیقا نشان دهنده چیست؟ 

قرار است ایران ونزوئلایی شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد