انسداد اینترنت ممکن نیست

قرار بر این شد فضای مجازی مدیریت شود، اما آیا مدیریت یعنی مسدودیت و محرومیت مردم از اطلاعات؟

اینترنت از دهه ۶۰ میلادی تا به امروز برای تبدیل شدن به دیدبان شفافیت مسیر طولانی را سپری کرده، آیا دولت میتواند به بهانه های مختلف دسترسی مردم به گردش آزاد اطلاعات را محدود کند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد