سرقت؛ دلیل قطعی‌های مکرر تلفن

دزدی تجهیزات مخابرات، این خبر جدیدی نیست.

در سال‌های اخیر تعداد دزدی‌ها از تجهیزات مخابرات با شیب زیادی افزایش یافته.

بر اساس اخبار منتشر شده در سال گذشته چیزی حدود ۶۰ میلیارد تومان به مخابرات از طریق سرقت‌های مختلف، خسارت وارد شده و اکنون این دزدی‌ها، به معضل تکراری مخابرات تبدیل شده است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد