خزانه خالی تحویل رئیسی

در گزارش آخر بانک مرکزی مواردی در خصوص رشد پایه پولی مطرح شده بود که زنگ خطری است برای دولت ابراهیم رئیسی.

بر اساس این گزارش: "پایه پولی در پایان تیر‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد) و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است."

آیا مسعود میرکاظمی که در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه به ساختار بودجه ریزی و مخارج مصارف کشور انتقاد وارد کرده بود، می تواند سال ۱۴۰۰ را بدون فشار بیشتر بر پایه پولی به پایان برساند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد