طرح تاریخ گذشته زاکانی برای پایتخت

علیرضا زاکانی شهردار منتخب تهران در اظهار نظری درخصوص روش نوسازی در بافت های فرسوده چنین گفته است:

«می‌خواهیم یک محله را با یک الگوی جدیدی بسازیم و این نیاز به کوچ دارد. قبل از کوچ نیاز به بلوک‌بندی خاصی داریم که باید برویم و بسازیم، مانند همان ایده‌ای که قبلا برای اکباتان و آپادانا بود. در این ایده باید مردم محله را کوچ بدهیم، جای آن‌ها را بسازیم و مردم را سرجای سکونت خود برگردانیم. اینها مدل‌های مختلفی است که باید دنبال شود.»

اظهار نظر وی واکنش های زیادی را به دنبال داشت.  برخی از کارشناسان حوزه شهرسازی در نامه ای به وی یادآوری کرده اند این ایده در نمونه‌های جهانی بسیاری تخیل شده، به سختی تجربه و کنار گذارده شده‌است.

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر پنجم نیز گفته است که باید بدانیم که شیوه «کف‌بری» یا همان «خراب کنیم و از اول بسازیم» امروزه منسوخ شده و به از بین رفتن فرهنگ و هویت یک محله می‌انجامد، ضمن آنکه تجربه هم ثابت کرده بعد از کوچ، افراد به محله قبلی خود باز نمی‌گردند. 

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران درخصوص درجاسازی در بافت های نوسازی توضیح می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد