دلارها در قبضه فدرال رزرو

با توجه به داده های مهمی که در هفته جاری منتشر می شوند باید منتظر چه واکنشی در بورس های آمریکا باشیم؟

با توجه به این نکته که از مارچ ۲۰۲۱ به بعد حجم نقدینگی در بازار ریپو افزایش یافته و تقاضایی برای آن نیست، باید منتظر چه سطح تورمی باشیم . چه تغییراتی در سهم های بانکی رخ می دهد؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوعات پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد