وزیر پیشنهادی صنعت کیست ؟

سید رضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از خبرهای خوبی برای تولید و تجارت رونمایی کرد.

خبر نخست، در حوزه مالیات تولیدکنندگان و وعده دیگر تامین تمام درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تا ۱۴۰۲. 

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌هایی دارد؟ 

گزارش اکوایران را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد