یاران در جایگاه مخالف

مجلس شورای اسلامی از صبح امروز به بررسی کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی پرداخت.

حسین زاده بحرینی، نوروزی ملک فاضلی و بابایی کارنامی ، نمایندگانی بودند که در بخش اول به جایگاه مخالف رفتند، محور موضاعاتی که بحث شد حول کرونا، شرایط اقتصادی ایران، تیم اقتصادی دولت و لزوم توجه به استان های محروم بود.

البته این نمایندگان مخالفت جدی با کابینه دولت نداشتند و بیشتر به ذکر مشکلات پرداختند، در واقع آن ها یارانی بودند در جایگاه مخالف.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد