دفاع از مرد اول تیم اقتصادی

مجلس شورای اسلامی از صبح امروز به بررسی کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی پرداختند.

پس از نطق نمایندگان مخالف، حسینی، ایزدپناه و سلیمی به عنوان موافقان کابینه دولت سیزدهم صحبت کردند.

موافقان از محمد مخبر به عنوان سرتیم اقتصادی دولت استقبال کردند، کرونا را مشکل کشور دانستند و حل مشکلات اقتصادی را در دولت رئیسی خواستار شدند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد