احتمال ریزش ۴۰ درصد کابینه

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گوی اختصاصی با اکوایران:

برآورد اولیه این است که رای اعتماد به حدود ۶۰ درصد کابینه قطعی است و این احتمال نیز وجود دارد که ۴ وزیر پیشنهادی نتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند. برخی چهره های معرفی شده تجربه اجرایی اندکی دارند اما در بین چهره های فاقد تجربه اجرایی، برخی در سطح سیاستگذاری در حوزه کاری خود به گونه ای درگیر بودند که می توانند کمبود تجربه را با توانمندی بیشتر در برنامه و تخصص جبران کنند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد