بیم و امید به تیم اقتصادی رئیسی

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گوی اختصاصی با اکوایران:

در تیم اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی با وجود حضور چهره های دارای برنامه و توانمند، شاهد حضور برخی افراد هم هستیم که سوابق موفقی نداشتند و هنوز نتوانستند برنامه اعتمادبرانگیزی برای عبور از چالش های حوزه کاری خود ارائه دهند؛ از این منظر تیم اقتصادی دولت رئیسی آمیزه ای از بیم و امید است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد