موافق و مخالف وزیر اطلاعات در بهارستان

امروز در بهارستان، موافقان و مخالفان، نظرات خود را نسبت به وزیر پیشنهادی اطلاعات بیان کردند و سید اسماعیل خطیب، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات، صحبت‌های خود را درباره برنامه‌ها خود و انتقاد‌های وارد شده از سوی مخالفان آغاز کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد