بحران شستا در دقیقه ۹۰

نماد شستا امروز که روز خوب بازار سرمایه بود منفی خورد، اتفاقی که آن را می‌توان سمبل و خروجی بحرانی دانست که در هولدینگ شستا اتفاق افتاده آن هم به واسطه برکناری جنجالی رئیس هولدینگ در دقیقه ۹۰ وزارت محمد شریعتمداری که گفته می‌شود شاید پشت پرده‌هایی داشته باشد

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد