نقش چین در کاهش ارز نفت

آثار کرونا بر اقتصاد کشورها تاثیرات متفاوتی بر جای گذاشته و هنوز هم با شدت گرفتن مجدد آن در برخی کشورها، باعث وقفه در جریان مصرف شده است.

کاهش قیمت کامودیتی ها همچنان ادامه دارد و یک سوال در این میان باقی است که آیا کرونا زمینه ساز این کاهش قیمت بوده است؟ برخی اعتقاد دارند شاخص تولیدات صنعتی چین و انتشار آن باعث این کاهش قیمت است اما این گزینه تا چه اندازه صحیح است؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی و واکاوی این موضوع پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد