المپیک تکنولوژی در دوبی

سومین رویداد بزرگ جهان را می شناسید؟

 جام جهانی و المپیک ورزشی را غالب مردم می شناسند، خاطرات تلخ و شیرین بسیاری با آن ها دارند و در جریان جزئیات آن هم هستند اما در ایران کمتر کسی اخبار سومین روی داد مهم جهان را پیگیری میکند، نمایشگاه بین اللملی به نام اکسپو.

اکسپو چیست؟

امسال در دبی چه خبر است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد