تبدیل فیرپلی مالی به سقف قرارداد فوتبال توسط یوفا

بنا بر گزارش روزنامه تایمز یوفا در حال بررسی برداشتن مقررات انضباط مالی «فایننشال فیرپلی» برای باشگاه‌ ها و اعمال نظام سقف دستمزد برای همه باشگاه‌ ها در اروپا است.

در سیستم فایننشال فیرپلی که می‌گوید باشگاه‌ها نباید بیش از درآمد عملیاتی‌شان هزینه کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد