تغییر سیاست فرزندآوری توسط دولت چین

بر اساس سیاست جدید چین، پکن به زوج‌های چینی اجازه می دهد تا بطور قانونی ۳ فرزند داشته باشند.

چین اعلام کرده است که این سیاست جدید برای جلوگیری از بحران جمعیتی این کشور گرفته شده است. مقامات پکن امیدوارند که این سیاست جدید شکوفایی اقتصادی و نفوذ جهانی چین را افزایش دهد.

چین از دهه ۸۰ میلادی خانواده‌ها را مجبور کرد تا یک فرزند داشته باشند، سیاستی که با تهدید به جریمه یا از دست دادن شغل اعمال می شد و منجر به سوء استفاده‌های گوناگون از جمله سقط جنین اجباری می شد. ترجیح خانواده‌ها برای داشتن فرزند پسر باعث می شد تا والدین، جنین‌های دختر را سقط کنند، اقدامی که باعث عدم تعادل گسترده در نسبت جنسی جمعیت شد. چین تا چند سال گذشته سیاست تک فرزندی خود را بعنوان سیاستی موفق معرفی می کرد که مانع افزایش ۴۰۰ میلیونی جمعیت این کشور شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد