انگل از نیجریه تا سیستان و بلوچستان

قانون انگل یک نظریه اقتصادی است که در سال ۱۸۵۷ توسط ارنست انگل ، آماری آلمانی ، ارائه شد و بیان داشت که با افزایش درآمد ، درصد درآمد اختصاص یافته به خرید مواد غذایی کاهش می یابد.

با افزایش درآمد یک خانوار ، درصد درآمد هزینه شده برای غذا کاهش می یابد در حالی که نسبت هزینه شده برای کالاهای دیگر (مانند کالاهای لوکس) افزایش می یابد.

این موضوع زمانی با اهمیت می‌شود که به موضوع بالا در جهت عکس نگاه کنیم: در زمان کاهش درآمد!

تحقیقات جهانی نشان می‌دهد در کشورهای کم درآمد، این نسبت در حدود ۵۰ درصد است؛ اما آمار در خصوص نسبت هزینه خوراکی و آشامیدنی به کل هزینه ها در دهک های مختلف در ایران و به تفکیک استان چگونه است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد