طرح جدید مجلس؛ ایالتی کردن کشور

جمعی از‌ نمایندگان مجلس با تدوین طرح جدیدی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای در صدد تقسیم کشور به ده منطقه و اداره ایالتی هرمنطقه زیر نظر این وزرا برآمده‌اند.

باید دید این طرح که توسط هئیت رئیسه مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده است از سد موانع بزرگی مثل محدودیت‌های قانون اساسی و شورای نگهبان می‌تواند بگذرد یا خیر؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد