ماجرای وام یک میلیارد تومانی مسکن

وام یک میلیارد تومانی مسکن از اخبار مهم امروز بود، خبری که اکوایران به جزئیات آن و میزان واریزی متقاضیان آن پرداخته است.

ماجرای تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن چیست؟

برای دریافت وام یک میلیارد تومانی چقدر باید واریز کنید و پس از چه مدت تسهیلات دریافت می کنید.

این میزان تسهیلات فقط برای تهران است و سقف این وام برای متقاضیان شهرهای بزرگ ۸۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از میزان واریزی ماهانه یا حتی یکجا جهت دریافت این تسهیلات، این گزارش را ببینید. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد