ایران و یک بحران تازه: هجوم آوارگان

اوضاع در افغانستان هنوز هم باثبات نشده است و با بروز درگیری در برخی نقاط احتمال ادامه آشفتگی‌ها بشتر می‌شود و این یعنی ادامه آوارگی مردمی که ترسیده‌اند اما آنها کجا می‌روند؟

چه تعداد از این آواره‌ها راهی ایران خواهند شد و این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد