نجات اکبر خرمدین

مدتی بود که از پرونده خانواده عجیب خرمدین خبری منتشر نشده بود اما دیروز عصر خبرهای تازه‌ای شنیده شد درباره اینکه پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد