تعهد انگلیس در بازپرداخت طلب ایران

علی رغم آنکه ماه‌هاست انگلیسی‌ها بر سر ماجرای تانک‌های چیفتن به بدهکاری خودشان به‌ ایران اعتراف کرده‌اند و پذیرفتند مطالبات ایران را پرداخت کنند

اما همچنان این موضوع محقق نشده است تا این موضوع محور گفتگوی تلفنی دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با دومینیک راب وزیرامور خارجه انگلستان قرار بگیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد