تکرار تورم مسکنی احمدی نژاد

دولت سیزدهم قصد دارد آپارتمان سازی کند. آیا این طرح با حضور افراد تکراری دولت احمدی نژاد و پیاده سازی همان سیستم ها میسر است؟

علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد