جزئیات وام جدید مسکن

بانک مرکزی دیروز سقف جدید وام خرید و ساخت مسکن از محل اوراق حق تقدم را ابلاغ کرده است.

این وام در تهران از ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و همچنین وام تعمیر یا همان جعاله که تا قبل از این برای تهرانی ها ۴۰ میلیون تومان بود هم دو برابر شده و به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

این وام برای سایر شهرها چگونه است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد