زندگی بدون تفریح در ایران | وضعیت سالن های تئاتر در ایران

خدمات فرهنگی با عدم توجه متصدیان و سیاست‌گذاری‌های اشتباه تنها بخش اندکی از مخارج فرهنگی و هنری خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

تئاتر یکی از این خدمات است که با تعطیلی مداوم به دلیل محدودیت‌های کرونا و همچنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه با مشکلات بزرگی مواجه است و این بخش را تقریبا از پا درآورده.

با این حال با روند واکسیناسیون کشور امید است که شرایط برای این بخش از کالاهای فرهنگی بهتر شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد