پایان پولپاشی در آمریکا

در هفته ای که گذشت خبرهایی در بازارهای مالی تاثیر گذاشت.

از جمله این اخبار می توان به نشست های بانک مرکزی آمریکا و انگلستان اشاره کرد. خبرهای شرکت اور گرند نیز بورس های جهانی را متاثر کرد.

اما مهم ترین خبرها در هفته گذشته چه بود؟ چه داده های مهمی در این هفته منتشر خواهد شد؟ اکوایران در این برنامه با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوعات پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد