بازسازی انقلابی دستور کار سینما

محمد خزاعی تهیه‌کننده اصولگرا معاونت سینمایی را به عهده گرفت.

او با دستور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مسند منصوب شد و موظف شد تا بر نکاتی تمرکز بیشتری داشته باشد.

این اولین باری نیست که یک فرد آشنا به روند سینما این سکان را به دست می‌گیرد. به نظر شما این ویژگی در محمد خزاعی روزهای خوبی را در سینمای کشور نوید خواهد داد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد