کارگر ماهر کمیاب شد!

شاید مهم ترین رویداد در هفته گذشته را بتوان جلسه سنای آمریکا دانست که در این جلسه محدودیت سقف بدهی دولت آمریکا موقتا افزایش یافت.

علاوه بر جلسه سنای آمریکا، انتشار داده های اشتغال آمریکا نیز بر بازارها تاثیر گذاشت. اما در جلسه اوپک پلاس چه گذشت؟

مهم ترین داده های هفته پیش رو کدامند؟

اکوایران در این برنامه در گفت وگو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی بازارهای مالی در هفته ای که گذشت پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد