اوراق عصای دست روحانی شد

مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات امروز گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ گزارشی که عملکرد مالی دولت روحانی در آخرین سال فعالیتش را تشریح می کند.

بر اساس این گزارش، کسری درآمد جاری دولت در سال ۹۹ سبب شد دولت به میزان قابل توجهی اوراق بفروشد تا بتواند این کسری را جبران کند. هرچند درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته بیش از انتظار بودجه بود و توانست ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات درآمد داشته باشد؛ اما با توجه به کاهش میزان فروش نفت و ناموفق بودن در فروش اموال مازاد، به سمت فروش اوراق رفت. گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که دولت در سال ۹۹، حدود ۲۲۳ هزار میلیارد تومن اوراق فروخت؛ این رقم بسیار بیشتر از پیش بینی بودجه است؛ رقمی حدود ۹۵ و نیم هزار میلیارد تومان.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد