مردم در گفتگو با اکوایران:

به نمایندگان منتخب توصیه کردند بجای لابی گری و قوم و خویش بازی، ملی فکر کنند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد