رهبری تاکید کردند: یک لایه‌ِی جدید، یک چهره‌ی جدید از تولید را میخواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد: یکی اینکه اشتغال‌آفرین باشد، یکی اینکه دانش‌بنیان باشد.

گزیده سخنان رهبر انقلاب را می‌توانید مشاهده کنید.