این اولین شرکتی است که از معاونت علمی  وفناوری ریاست جمهوری، مجوز دانش‌بنیانی را دریافت کرده است. نکته قابل توجه اینکه اکسکوینو تنها شرکت بلاکچینی در ایران است که تمام فناوری‌ها را بومی‌سازی کرده و به هیچ صرافی خارج از کشور متصل نیست.