طی این مدت محمد هادی زاهدی وفا در این پست قرار داشته و حالا هم یکی از گزینه های نهایی به حساب می آید. اما در این چند روز، گزینه های مشهور دیگری نیز به عنوان رقیب زاهدی وفا مطرح شده اند. 

سوگل دانائی از آخرین گمانه‌زنی‌ها گزارش می‌دهد.