آیا اردوغان و دولتش بدون اینکه آگاه باشند در مسیر پرتگاه حرکت می‌کنند؟ آیا او در مسیر تصمیم‌های بدون برگشت افتاده است؟ کسانی که از سیاست‌های او عصبانی هستند به این سوالات جواب مثبت می‌دهند اما همه چنین نظری ندارند، عده‌ای اعتقاد دارند که اردوغان دست به یک قمار بزرگ زده است، قماری که اگر از آن سالم بیرون بیاید نه تنها می‌تواند عوارض کرونا بر اقتصاد کشورش را ترمیم کند بلکه قدم بزرگی در مسیر رویاهای این کشور برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه بردارد.