اما در این بین صنعت خودرو برای افزایش توان خود نیازمند تامین مواد اولیه است که در این میان فولاد مبارکه یکی از بازیگران اصلی بازار مواد اولیه خواهد بود به ویژه پس از راه اندازی ‌پروژه نورد گرم دو می‌تواند این نقش را پررنگ تر از گذشته کند.

طهمورث جوانبخت معاونت فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در گفت و گو با اکوایران سهم فعلی مبارکه در صنعت خودروی ایران را ۶۰ درصد می داند و معتقد است می تواند این نیاز را بیش از گذشته تامین کند.