به گزارش اکوایران، شاید تهیه‌کنندگان گزارش هم پیش‌بینی این اتفاق را نمی‌کردند که پس از انتشار گزارش، سعی کردند مواضع خود را با احتیاط‌تر ابراز کنند.

اما اکنون برای ایران سوال است: ۹۲ هزار میلیارد تومانی که از آن صحبت شده چه بوده؟ تخلف به این حجم صورت گرفته یا بی دقتی در گزارش رخ داده؟

اکوایران صاف سراغ متهم اصلی پرونده رفته؛ حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه. کسی که نامش در گزارش مجلس، بیش از همه تکرار شده است.

در مقابل عظیمیان، سعید عسکرزاده، فعال صنفی و دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز حاضر شد تا در مقام منتقد، ابعاد رانت و نارسایی‌های بخش فولاد ایران را تشریح کند. بیننده این مناظره از اکوایران باشید.