حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این سوال پاسخ می دهد.