مصاحبه اختصاصی وزیراقتصاد با اکوایران

- فرمان اقتصادایران در اختیار کدام مکتب فکری است: نهادگرایان، بازار آزاد یا اقتصاد اسلامی؟ - کدامیک از نظریات اقتصادی راه حل موثری برای رفع مشکلات دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد