تصمیم ملی با تجربه جهانی (بخش دوم) مختصات بسته سیاستگذاری

بحران کرونا در شرایطی کشور را درگیر خود ساخته است که در خصوص ابعاد و نحوه مواجهه با آن اختلاف نظرهای گسترده ای در میان سیاستگذاران مشهود است . دکتر فرهاد نیلی ضمن تشریح مختصات فعلی اقتصاد ایران و تهدیدهای فراروی آن، بهره گیری از تمامی توان کارشناسی کشور و ارایه یک بسته دقیق ، فراگیر و غیر سیاسی را تنها راه ایمن برای حصول به‌سر منزل مقصود می داند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد