ویدئو های مرتبط

گفتگوی دکتر سعید لیلاز با اکو ایران درباره دستمزد 99

- چرا دستمزد کارگران به نسبت تورم 41 درصدی افزایش نیافت؟ -افزایش واقعی دستمزد بین 28 تا 32 درصد افزایش یافت -اگر بدون توجه به بحران اقتصادی درباره افزایش دستمزد تصمیم گیری می شد، با پدیده اخراج و قراردادهای سفید مواجه می شدیم

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد