صادرات و وضعیت مرزهای صادراتی

اقای دکتر لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با اکو ایران ، از کاهش ١٧ درصدی اقتصاد صادراتی در اسفند ٩٨ نسبت به مدت مشابه گفت و خبر داد: مرز مهران فعلا همچنان بسته است . ترکمنستان همکاری نداشته است. برای تداوم صادرات ، مجبور شدیم در نقطه صفر مرزی کشنده هایی که بار حمل می کنند را با کابین های ترک جابجا کنیم .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد