تامین مالی دولت در عصر کرونا

سیاستگذاری در حوزه های سه گانه

تحریم اقتصادی ، ویروس کرونا و سوءتدبیر های پیشین به نظر می رسد سه عامل مهمی هستند که در تضعیف اقتصاد ایران در شرایط فعلی مهم ترین نقش را داشته اند‌. دکتر طهماسب مظاهری ضمن مقایسه بحران اخیر با بحران های پیشین اقتصاد ایران به تشریح سیاستگذاری در حوزه های پولی ، مالی و بازار سرمایه می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد