رشد ارز نیما،محرک تولید نیست

اختلاف قیمت ارز با بازار آزاد کاهش یافته و امکان سودجویی دلالان کاهش یافته است اما واردکنندگان با این تصمیم دچار مشکل خواهند شد.

نرخ ارز در سامانه نیما 20 در صد افزایش یافت.بانک مرکزی با این تصمیم راه دلالان ارز را تنگ کرده است . این اقدام اگرچه به نفع بخش صادرات است اماعملاتولید کنندگان که ناگزیرندمواد اولیه کارخانجات را وارد کنندبا افزایش هزینه ها مواجه میشوند.   

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد