فروش دارایی های دولت و رونق تولید

دولت تاکنون در هزینه کرد درآمد ناشی از فروش دارایی ها شفافیت نداشته و با توجه به شرایط بودجه ای دولت ، درآمد ناشی از فروش دارایی های دولت بدون شک صرف هزینه های جاری  می شود و بخش تولید از این منابع بی بهره خواهد بود.                                                                                                                                                                               

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد