فرمول جدید حمایت از کالاهای آب و برق

«جهش تولید» و «توسعه در تولید و تامین تجهیزات صنعت آب و برق»، با حمایت از ساخت داخل محقق خواهد شد.

 

حال این سوال مطرح است که ساتکاب به عنوان یک سازمان حمایتی، چه نقشه راهی برای برون رفت از مشکلات سازندگان و تامین کنندگان کالاهای صنعت آب و برق از جمله کرونا ، تحریم ، تامین مواد اولیه، گمرک ، نقدینگی  و... در راستای حمایت از ساخت داخل پیش رو خواهد داشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد