مدیرکل بیمه بیکاری در گفتگو با اکوایران تشریح کرد

ثبت نام ۷۸۰ هزار بیکارِ ناشی از کرونا برای دریافت بیمه بیکاری

احتمال افزایش تقاضا با آغاز مشاغل پرریسک

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد