۵ عامل برتری به پرداخت ملت در PSP ها

پایانه های فروش و درگاه های پرداخت اینترنتی رقابت تنگاتنگی برای جذب کاربر دارند. بر اساس گزارش های بانکی، به پرداخت ملت پایدارترین سیستم رادر میان ۱۲درگاه پرداخت اینترنتی ایجاد کرده است. پارسال ،تراکنش های اینترنتی کاربران این درگاه، ۱۲۵ درصد رشد کرد.

در حالی که رقابت بین ۱۲درگاه پرداخت اینترنتی شدیداست اما گزارشهای بانکی نشان می دهدکه "به پرداخت ملت" به دلیل داشتن پایدارترین سیستم توانسته است جایگاه برتر را درمیان psp ها کسب کند.

از پارسال تا کنون سود خالص این شرکت ۳۲ درصد رشد داشته است.هم‌چنین تعدادتراکنش های اینترنتی به پرداخت ملت نیز۱۲۵ درصدافزایش یافته است.

قیمت سهام این شرکت دربورس نیز از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۴ برابر شده است.

گزارش های موجود نشان میدهد که فروش کل "به پرداخت ملت" نیزدر سال  ۹۸ با رشد۲۶درصدی مواجه شده است.

 به عبارت دیگر، مردم از خرید شارژ اینترنتی تا جابه جایی مبالغ مختلف بانکی ،پرداخت قبوض و کلیه خدمات بانکی را با به پرداخت ملت انجام داده اند.

همچنین کاربران نرم افزار سکه نیز رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

عوامل مختلفی دررشدفروش وسودآوری شرکت به پرداخت ملت موثربوده اند که از جمله آنها می توان به مدیریت هزینه ها،متنوع سازی سبد محصول و پایداری سیستم ایجاد کرد.

در میان عوامل رشد فروش،مسئولیت اجتماعی این شرکت نقش مهمی دارد.

به پرداخت ملت با حمایت مالی ازدانش آموزان مناطق کم برخوردارو نیزحمایت مالی ازفرزندان‌مستعدایران در قالب برنامه عصر جدید،توانست رسالت اجتماعی خودرا اجرا کند.

این شرکت با هدف گذاری بالاتر برای سال جاری،قصد دارد باتداوم خدمات دهی و کسب رضایت کاربران،در زمینه آموزش فرزندان ایران گام های اساسی و موثری بردارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد